Uprawa kukurydzy – czy to się opłaca?

kukurydza

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób interesuje się uprawą roślin na użytek własny lub lokalny. Mały ogródek pod domem lub blokiem czy też produkcja warzyw na własnym balkonie staje się coraz bardziej popularna. Inaczej jednak wygląda kwestia uprawy kukurydzy. W tym wypadku konieczne jest spełnienie szeregu wymogów oraz stosowanie się do procedur, by móc uprawiać i sprzedawać z zyskiem kukurydzę. Warto zatem wiedzieć, jakie to są czynniki oraz, czy dzięki nim uprawa kukurydzy jest w ogóle opłacalna.

Jakie czynniki mają wpływ na samą uprawę kukurydzy?

Byś mógł z dużym prawdopodobieństwem określić opłacalność uprawy kukurydzy, najpierw warto zapoznać się z czynnikami, które na to wpływają. Żeby rozpocząć uprawianie kukurydzy, należy wziąć pod uwagę:

  • koszt zakupu materiału siewnego – jest to podstawowy (obok posiadania odpowiedniej wielkości i adekwatnej żyzności gleby) czynnik decydujący o uprawie kukurydzy. W dobie wzrastającej inflacji oraz innych czynników mikro- i makroekonomicznych koszt zakupu materiału siewnego na rynku może się znacząco różnić od siebie oraz ulegać wahaniom. Jednak by w ogóle zacząć uprawę kukurydzy należy wliczyć ten koszt jako podstawowy;
  • koszt nawożenia – jest to kolejny koszt, który musi zostać wliczony w ogólny bilans zysków i strat. Bez zainwestowania w środki do nawożenia oraz usuwania szkodników produkcja kukurydzy może być po prostu za mała by była opłacalna;
  • dodatkowe koszty – zaliczają się do nich np. usługa siewu punktowego, usługa zbioru kombajnowego, uprawa ścierniska, wysiew nawozów, koszty transportu, koszty paliwa, opryski, podatki, ubezpieczenie OC pojazdów oraz rolników, czy też koszty pracy człowieka. W nomenklaturze rolniczej wszystkie te czynniki są uznawane jako dodatkowe jednak należy je konieczne wliczyć w ogólny kosztorys.

Biorąc pod uwagę wszystkie koszty, można zacząć określać opłacalność uprawy kukurydzy w różnej skali tj. lokalnej, krajowej lub międzynarodowej. 

Czy uprawa kukurydzy jest wciąż opłacalna?

Tak jak zostało to wspomniane wyżej, dopiero po zastosowaniu się do wymienionych czynników można podjąć się określenia poziomu opłacalności uprawy kukurydzy. Jednak rodzaje kosztów i czynników, jakie zostały wymienione stanowią jedynie pewną część opłacalności uprawy kukurydzy. Do dodatkowych czynników, które mają z reguły charakter zmienny, należą:

  • czynniki ekonomiczne – mowa tutaj na przykład o poziomie inflacji na rynku kukurydzy czy też ogólnie w gospodarce danego kraju, sytuację gospodarczą i geopolityczną wybranego regionu, częstotliwość występowania katastrof naturalnych itp. Są to fundamentalne czynniki zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na opłacalność uprawy kukurydzy;
  • wielkość rynku zbytu oraz rodzaj rynku, na który kukurydza ma zostać sprzedana – tutaj z kolei chodzi o przygotowanie oferty, która będzie bardziej korzystna od oferty konkurencji pod względem ilości sprzedanego towaru, ceny lub dodatkowych warunków zawartych w kontraktach.

Dzięki wyżej przedstawionym argumentom możesz określić, czy uprawa kukurydzy jest wciąż opłacalna. Choć niektóre osoby mogą podawać w wątpliwość opłacalność uprawy kukurydzy, to warto rozwiać te wątpliwości. Obecnie w Polsce obowiązuje wolny rynek, co oznacza, że praktycznie każdy ma możliwość uprawy legalnych surowców oraz ich sprzedawania. Co więcej, kukurydza stanowi dobro podstawowe tj. dobro pierwszej potrzeby, co oznacza, że jest na nią stały popyt.

Ponadto warto byś wiedział, że na uprawę żywności można otrzymać różnego rodzaju formy wsparcia finansowego, takie jak dopłaty unijne, co sprawia, że można jeszcze bardziej usprawnić i polepszyć jakość oraz proces uprawy kukurydzy. Warto również wiedzieć, iż różnego rodzaju instytucje jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stwierdza, iż zysk finansowy z 1 hektara uprawianej kukurydzy wynosi ok. 2035 PLN. Dlatego też można śmiało stwierdzić, że uprawa kukurydzy jest jak najbardziej opłacalna, zarówno pod względem finansowym, jak i pod kątem stałego dostępu do rynku zbytu.