Co to jest ocena ryzyka zawodowego?

praca

Ryzykiem zawodowym nazywa się prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń w miejscu pracy, które mogą powodować szkodliwe dla stanu zdrowia skutki. Ich przyczyną są istniejące w danym zakładzie zagrożenia zawodowe ściśle związane ze sposobem wypełniania określonych obowiązków bądź samym środowiskiem pracy. Na mocy art. 226 Kodeksu pracy każdy pracownik musi być poinformowany i świadomy ryzyka zawodowego, jakie płynie z wykonywania poszczególnych obowiązków w zakładzie pracy a pracodawca musi regularnie przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego i zapewnić pracownikom niezbędne środki, które doprowadzają do jego zmniejszenia.

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego to weryfikacja, jakie zagrożenia obecne w zakładzie pracy mogą spowodować uraz, chorobę bądź pogorszenie stanu zdrowia pracownika. Takie działanie należy przeprowadzać regularnie, jego celem jest także sprawdzenie, czy powodujące te zagrożenia czynniki można wyeliminować bądź chociaż zmniejszyć ich negatywny wpływ. W odpowiedni sposób przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego ogranicza lub całkowicie usuwa zagrożenia. W niewielkich firmach, w których pracodawca zdaje sobie sprawę ze specyfiki wykonanych przez swoich pracowników obowiązków i zna narzędzie, które są przez nich wykorzystywane do ich wykonywania, ocena ryzyka zawodowego zwykle przeprowadzana jest właśnie przez pracodawcę. Większe firmy najczęściej wynajmują do tego celu specjalistów ds. BHP.

Jak przeprowadza się ocenę ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego powinna rozpocząć się od zorientowania się jakie stanowiska pracy istnieją w danej firmie oraz jacy ludzie je zajmują – zupełnie inne czynniki mogą stanowić zagrożenie dla zdrowej osoby oraz tej z niepełnosprawnością czy kobiety w ciąży. Następnie należy zidentyfikować zagrożenia dla poszczególnych stanowisk. Przykładowo, w zakładach produkcyjnych będzie to hałas, niebezpieczne substancje chemiczne czy ruchome maszyny. Do ich ustalenia niezwykle pomocne są Karty charakterystyk zagrożeń zawodowych znajdujące się na stronie internetowej Centralnego Instytutu Ochrony pracy. W Polsce korzysta się najczęściej z dwóch parametrów ryzyka. Pierwszym z nich jest prawdopodobieństwo wystąpienia danego zagrożenia, a drugim ciężkość jego następstw. Prawdopodobieństwo może być małe, średnie bądź duże, podobnie jak każde z jego następstw. Ostatnim krokiem oceny ryzyka zawodowego jest wprowadzenie działań eliminujących ryzyko oraz przeprowadzenie odpowiedniej dokumentacji.

Ocena ryzyka zawodowego – Wrocław

Jesteś właścicielem przedsiębiorstwa we Wrocławiu i zależy Ci na bezpieczeństwie swoich pracowników? Skorzystaj z usług profesjonalnej firmy, która zajmie się oceną ryzyka zawodowego we Wrocławiu. Specjaliści z należytą starannością skontrolują stan zagrożeń w Twojej firmie, zaproponują działania, które doprowadzą do ich usunięcia bądź częściowej likwidacji oraz sporządzą niezbędną dokumentację potwierdzającą wykonanie prawidłowej oceny ryzyka zawodowego.